انسداد لوله رحمی

انسداد لوله رحمی انسداد لوله رحمی زمانی اتفاق می افتد که یک انسداد و گرفتگی از حرکت تخم در لوله های رحم جلوگیری کند. انسداد لوله رحم می تواند در هر دو طرف رخ دهد و موجب ناباروری شود. با استفاده از عکس رنگی دهانه رحم می توان این انسداد را تشخیص داد. دلیل انسداد […]

read more »
Call Now Button