کیست تخمدان

کیست تخمدان راه دانستن کیست تخمدان  و روش های درمانی آن : به کیسه های پر از مایع در سطح تخمدان کیست های تخمدان گفته می شود ، در صورتی که فولیکول ها در درون تخمدان دارای سایز بیشتر از 2 سانتی متر باشند ، آن کیست ،  کیست تخمدان نامیده می شود . معمولا […]

read more »
Call Now Button