کولپوسکوپی

هزینه کولپوسکوپی چقدر است؟ کولپوسکوپی رحم در زنان چیست؟ کولپوسکوپی برای چه بیمارانی انجام می شود؟خیلی از بیماران در زمان تجویز کولپوسکوپی به منظور بررسی دقیق تر نگران می شوند و سوالاتی از این قبیل از پزشک خود می پرسند.  اگر بیماری در گروه پر خطر باشد و زخم دهانه رحم، عفونت های مزمن داشته […]

read more »
Call Now Button