کاندید جراحی لابیاپلاستی

چه افرادی کاندید جراحی لابیاپلاستی هستند؟خیلی از بیماران این سوال را دارند که آیا نیاز به عمل لابیاپلاستی دارند یا خیر؟ در پاسخ می توان گفت که همه لبیا های دنیا نرمال هستند و هیچ لبیا غیر نرمالی وجود ندارد و همه لبیا ها زیبا هستند، تنها بیماری که از نظر زیبایی مشکل دارد باید […]

read more »
Call Now Button