پورنوگرافی

تاثیرات تماشای پورنوگرافی بر روی مغزتماشای فیلم بزرگسالان باعث می شود مغز فعالیت مانند معتادان الکلی داشته باشد: ذهن پورنوگرافی در پورنوگرافی مردان و زنان می تواند هر آنچه به آن تمایل دارند را پیدا نمایند و آنچه که باعث می شود به اوج لذت جنسی برسند در آن بیابند. با تماشای آن می توانند […]

read more »
Call Now Button