سرطان زنان

سرطان زنان منظور از سرطان زنان، سرطان هایی است که مبدا آن ها سیستم تولید مثل زنان است. سرطان با از بین بردن سلول های بدن اختلال در سایر اندام ها ایجاد می کند. هنگامی که سرطان در اندام های تولید مثل زن، شروع می شود، نواحی اطراف را تحت تاثیر قرار می دهد. پنج […]

read more »
Call Now Button