واکسیناسیون HPV

واکسیناسیون HPV برای پیشگیری سرطان گردن رحم : در اکثر مواقع ویروس پاپیلوم انسانی سبب ایجاد شدن سرطان گردن رحم می شود ، عفونت ویروس HPV از راه آمیزش جنسی انتقال می یابد . ویروس HPV در اکثر بانوان در نهایت برطرف می شود اما در برخی از زنان این ویروس طولانی مدت و دائمی […]

read more »
Call Now Button