وارونگی رحم

وارونگی رحم وارونگی رحم یکی از عوارض نادر دوران بارداری است. این عارضه در موارد حاد منجر به خون ریزی های شدید و در نهایت حتی مرگ مادر می شود. علت دقیق این اتفاق هنوز کامل مشخص نشده است. با این حال، عوامل فرعی مانند هورمون اکسی توسیک، پشت سر گذاشتن درد زایمان طولانی مدت، […]

read more »
Call Now Button