کاشت تستوسترون

آیا کاشت تستوسترون عوارضی دارد؟ یائسگی یکی از اتفاقات روتین هر خانمی است که به طور متوسط در سن 48 یا 52 سال اتفاق می افتد و گریزی از آن نیست. دلیل اصلی بروز یائسگی کاهش هورمون استروژن، پروژسترون و هورمون های زنانه است، که به دلیل کاهش عملکرد تخمدان اتفاق می افتد، کاهش استروژن […]

read more »
Call Now Button