کمبود تستسترون در زنان

کمبود تستسترون در زنان تستسترون معمولا به عنوان یک هورمون مردانه شناخته شده است .این هورمون به مردان تمایلات قوی جنسی،بدن های عضلانی و ابزار کنترل خشم می بخشد.این هورمون در زنان نیز وجود دارد اما نه به اندازه مردان ،در واقع بدن زنان به اندازه مردان تستسترون ترشح نمی کند و همین مقدار کم […]

read more »
Call Now Button