عوارض خطرناک لابیاپلاستی

عوارض خطرناک لابیاپلاستی چیست؟ عمل لابیاپلاستی از نظر تقسیم بندی عمل ها به عمل های کوچک و بزرگ جز جراحی های مینور محسوب می شود. منظور از عمل های بزرگ جراحی هایی هستند که طی آن شکم باز می شود، مثل سزارین، هیسترکتومی، در آوردن رحم و یا عمل های بزرگی مثل ابدومینوپلاستی که قسمت […]

read more »
Call Now Button