تزریق ژل کلاژن

تزریق ژل کلاژن به چه افرادی توصیه می شود؟ یکی از روش های غیر جراحی و سرپایی زیبایی برای ناحیه ژنیتال در خانم ها، استفاده از فیلر ها است، فیلر ها هم می تواند شامل، فیلر های طبیعی (چربی) باشد و هم می تواند شامل فیلر های مصنوعی( ژل ) باشد. همچنین محصولی وجود دارد […]

read more »
Call Now Button