نقاهت پس از جراحی لابیاپلاستی

نقاهت پس از جراحی لابیاپلاستی تغذیه پس از لابیاپلاستی بعد از جراحی لابیاپلاستی باید از غذاهایی که حاوی نمک می باشند خودداری شود همچنین مصرف غذاهای پرچرب را باید به حداقل برسانید. به طور کل بعد از هر جراحی توصیه می شود که مصرف نمک را به حداقل برسانید تا از کبودی و تورم پس […]

read more »
Call Now Button