نارسایی زودرس تخمدان

نارسایی زودرس تخمدان نارسایی زودرس تخمدان می تواند موجب بروز عوارض زود هنگام یائسگی و نابروری در زنان شود. نارسایی زود رس تخمدان موجب می شود که دیگر تخمکی آزاد نشود بنابرین تنها راه ممکن درخانم هایی که مبتلا به این بیماری هستند و می خواهند که صاحب فرزند شوند  استفاده از تخمک اهدایی است. […]

read more »
Call Now Button