ماندگاری لیفت با نخ لابیا ماژور

ماندگاری لیفت با نخ لابیا ماژور چقدر است؟ آیا می توان عمل لیفت با نخ واژن را همراه با تزریق ژل انجام داد؟ در صورتی که لبیا ماژور ها دچار تغییرات ناشی از افزایش سن، بارداری، زایمان، ورزش، کاهش وزن و یا افزایش وزن های شدید قرار گیرند، روش های مختلفی وجود دارد که لبیاماژور […]

read more »
Call Now Button