مزایای لیفت با نخ لبیا ماژور

مزایای لیفت با نخ لبیا ماژور ها چیست ؟ لبیا ماژور ها دو بافتی هستند که دارای چربی می باشند، که در دو طرف لبیامینور ها قرار دارند. نقش اصلی برای لبیا ماژور ها حفاظت از لبیامینور ها در مقابل ضربه، اصطحکاک و عوامل مختلف است و همینطور نقش حفاظت از ورودی واژن را دارند، […]

read more »
Call Now Button