نتیجه جراحی لابیاماژو پلاستی

خیلی از بیماران در رابطه با نتیجه جراحی لابیاماژو پلاستی از دکتر لیلا خلیلی سوال می پرسند. لبیا ماژور ها در حقیقت دو بافت حاوی چربی در دو طرف دستگاه تناسلی خانم ها هستند که وظیفه اصلی آن ها حفاظت از لبیا مینور ها و ورودی واژن است. لبیا ماژور ها به علت مختلف ممکن […]

read more »
Call Now Button