روش های لابیاپلاستی

روش های لابیاپلاستی منظور از روش لابیاپلاستی با لیزر چیست؟  خیلی از بیماران از دکتر لیلا خلیلی سوال می پرسند که لابیاپلاستی با لیزر بهتر است یا جراحی؟ برای پاسخ به سوال این عزیزان باید گفت: برای انجام لابیاپلاستی و یا هر جراحی دیگر، می توانیم از ابزارهای مختلفی استفاده کنیم. بخواهیم این ابزارها را […]

read more »
Call Now Button