کنترل قاعدگی های شدید

راه های کنترل قاعدگی های شدید چیست؟ قاعدگی شدید، یکی از رایج ترین علل خونریزی از رحم است. در قاعدگی های شدید، حجم خونریزی به حدی زیاد است که هر چند ساعت یکبار و به صورت متوالی، استفاده از پد نیاز می شود. سایر نشانه های قاعدگی شدید، عبارتند از: خونریزی های شدید شبانه لخته […]

read more »
Call Now Button