عملکرد لیزر واژینال

خیلی از بیماران که مراجعه می کنند به مطب دکتر خلیلی، اطلاعاتی در خصوص عملکرد لیزر واژینال ندارند. برای استفاده از این دستگاه لازم است بانوان با این دستگاه آشنایی داشته باشند تا بتوانند از آن استفاده کنند و مشکلات خود را برطرف سارند. لیزر در زنان لیزر در پزشکی از سال 1986 استفاده های […]

read more »

رفع عفونت های مزمن با لیزر واژینال

رفع عفونت های مزمن با لیزر واژینال امکان پذیر است؟ برای درمان عفونت واژینال نیاز به چه جلسه لیزر درمانی می باشد؟ لیزر یکی از درمان های موثر، در حوزه پزشکی است، لیزر واژینال کاربرد بسیاری دارد، یکی از آن ها درمان عفونت های مزمن می باشد. اگر شما هم به دنبال راهکاری برای رفع […]

read more »
Call Now Button