انزال دیررس

انزال دیررس چیست؟ انزال دیررس و یا تاخیر در انزال، یکی از اختلالات انزالی در میان زنان و مردان است. 15 تا 30 درصد مردان از مشکلات انزال دیررس رنج می برند. در گذشته، اختلالات انزال دیررس فقط در مردان گزارش میشد، در حالی که زنان نیز از این مشکل، رنج می برند. تاخیر در […]

read more »
Call Now Button