پیرسینگ واژن

پیرسینگ ناحیه ژنیتال و پستان ها پیرسینگ، عملی ست که طی آن بخشی از بدن، به کمک سوزنی مخصوص، سوراخ شده و به تکه ای جواهر مزین شده است.واژه رایج پیرسینگ که امروزه نام او را به فراوانی می شنویم به معنای سوراخ کردن پوست می باشد. این عمل یک جراحی زیبایی قدیمی است که […]

read more »
Call Now Button