بررسی علل و عوارض برداشتن تخمدان

بررسی علل و عوارض برداشتن تخمدان تخمدان ها، که محتوی تخمک هستند، با ترشح هورمون، سیکل قاعدگی را کنترل می کنند. برداشتن تخمدان ها، از سرطان تخمدان و یا سایر اختلالات مربوط به تخمدان ها پیشگیری می کند. زنانی که در معرض ابتلا به سرطان تخمدان هستند، ریسک بالای ابتلا به سرطان لوله های فالوپ […]

read more »
Call Now Button