درد های مزمن لگنی در زنان

درد مداوم لگن، به عنوان درد های مزمن لگنی در زنان شناخته می شود، این درد، دردی است که در بیشتر روزها وجود دارد. وقتی صحبت از درد مداوم لگن می شود، هم در جامعه پزشکی و هم در جامعه عمومی کمبود آموزش احساس می شود. در ادامه برخی از شرایطی که می توانند باعث […]

read more »
Call Now Button