سندروم پیش از قاعدگی

سندروم پیش از قاعدگی یا PMS ، مجموعه ای از تغییرات و نوسانات خلقی، حساسیت پستان ها، تمایلات و هوس خوراکی، خستگی، کج خلقی و افسردگی، را شامل می شود. از هر 4 خانمی که در دوران قاعدگی هستند، 3 نفر سندروم پیش از قاعدگی را تجربه می کنند. اغلب این تغییرات به صورت کاملا […]

read more »
Call Now Button