درمان زگیل تناسلی (وارت) با لیزر

درمان زگیل تناسلی (وارت)  با لیزر درمان زگیل تناسلی (وارت) با لیزر چگونه است؟ وارت های تناسلی، در ناحیه دستگاه تناسلی ظاهر می شوند. وارت های تناسلی، در فرد منجر به درد و خارش می شود. وارت ها، اغلب توسط ویروسی به نام پاپیلوما (HPV)، ایجاد می شوند. وارت های تناسلی برای زنان خطرسازتر هستند، […]

read more »
Call Now Button