علل عقب افتادن پریود

علل عقب افتادن پریود بسیاری از زنان بعد از عقب افتادن پریود خود، نگران باردار بودن شان می شوند. اما، عقب افتادن پریود، دلایلی به غیر از بارداری، نیز دارد. این علل، از تغییرات هورمونی گرفته تا شرایط حاد پزشکی تغییر می کند. در زندگی هر خانمی، بی نظمی های پریود در دو مرحله وجود […]

read more »
Call Now Button