باربی لبیاپلاستی

منظور از باربی لبیاپلاستی چیست؟ ذات لبیا عدم قرینگی است، به این معنی که هیچ دو لبیایی کاملا شبیه به هم نیستند و حداقل در ضخامت با یکدیگر متفاوت هستند، در نتیجه حتی بعد از عمل لبیاپلاستی هم نباید ضخامت لبیا را تغییر دهیم، به این دلیل که زمانی که دو لبیا کوچک می شوند، […]

read more »
Call Now Button