علت سوزش ادرار در زنان

علت سوزش ادرار در زنان سوزش ادرار در زنان یکی از مشکلات ادراری شایع است که این بیماری به تنهایی بیماری خاصی تلقی نمی شود بلکه می تواند نشانه ای از یک بیماری خاص باشد. برخی از افراد بر این باورند که سوزش ادرار همیشه دلیل بر عفونت ادرای است در صورتی که سوزش ادرار […]

read more »
Call Now Button