سندروم تحریک بیش از حد تخمدان ها

سندروم تحریک بیش از حد تخمدان ها سندروم تحریک بیش از حد تخمدان ها در اثر تزریق هورمونی به منظور  تخمک گذاری در تخمدان ها اتفاق می افتد. این وضعیت در زنانی که لقاح آزمایشگاهی (IVF)، القای تخمک گذاری یا تلقیح داخل رحمی انجام می دهند، نیز دیده می شود. تزریق بیش از حد هورمون […]

read more »
Call Now Button