ویروس HPV و بارداری

آیا امکان بارداری همراه با ویروس hpv  وجود دارد ؟ دکتر لیلا خلیلی در رابطه با ویروس HPV و بارداری توضیحاتی را ارائه می دهند.HPV علت 90 درصد سرطان های سرویکس در خانم ها است، منظور از سرویکس، دهانه رحم می باشد، که متاسفانه سرطان بسیار شایعی است در حقیقت دومین سرطان شایع در خانم […]

read more »
Call Now Button