مراقبت های بعد از عمل واژینوپلاستی

چه مراقبت های بعد از عمل واژینوپلاستی متاسفانه تعداد بیمارانی که با مشکل افتادگی مثانه و رحم مواجه هستند، به نسب رو به افزایش است، به همین دلیل افراد به دنبال روش های درمانی برای رفع این مشکل هستند. در لگن خانم ها دو قسمت وجود دارد، یک قسمت کمپارتمان تحتانی یا خلفی و یک قسمت […]

read more »
Call Now Button