برجسته کردن جی اسپات

برجسته کردن جی اسپات چگونه امکان پذیر است؟ جی اسپات یا نقطه جی، ناحیه ای است که در یک سوم فوقانی واژن قرار گرفته که در طول رابطه جنسی تحریک می شود و ارگاسم و میل جنسی افزایش خواهد یافت. اندازه و میزان حساسیت این ناحیه در خانم ها متفاوت است و اعتقاد بر این […]

read more »
Call Now Button