واژینیسموس

واژینیسموس یکی از مشکلات شایعی که خانم ها بخصوص خانم های جوان در اوایل ازدواج دارند مشکل واژینیسموس است. واژینیسموس درواقع به انقباض غیر ارادی عضلات ورودی واژن، عضلات یک سوم تحتانی واژن گفته می شود که بعلت یک ترس(ترس از نزدیکی) ایجاد می شود این ترس می تواند باعث ایجاد انقباضات شدید و غیر […]

read more »
Call Now Button