درمان زخم دهانه رحم

درمان زخم دهانه رحم در صورتی که زخم دهانه رحم عفونی شده باشد و باعث ترشحات چرکی و خونریزی پس از هربار نزدیکی شود باید تست پاپ اسمیر انجام شود  در صورتی که در این تست سلول های غیر طبیعی دیده شود  اولین کار کولپوسکوپی(آزمایشی است که در آن دهانه رحم و واژن  به منظور […]

read more »
Call Now Button