خشکی واژن

خشکی واژن و درمان  خانم دکتر خلیلی متخصص زنان و جراح زیبایی زنان درمورد خشکی واژن مقاله ای را آماده کرده است که در اینجا قید می شود. ایشان می فرمایند که یکی از معضلاتی که برای اکثر بانوان در سنین مختلف و دوران های مختلف اتفاق می افتد مشکل خشکی واژن است . خشکی  […]

read more »
Call Now Button