درد های لگنی

درد های لگنی دردهای لگنی عمدتا در زیر شکم اتفاق می افتد. این درد می تواند مداوم، گذرا، حاد و یا مزمن باشد. نوع حاد به این معنا است که شما برای اولین بار چنین دردی را تجربه کرده اید، و مزمن بودن درد یعنی شما بیش از 6 ماه از درد لگنی رنج می […]

read more »
Call Now Button