کنترل قاعدگی های شدید

راه های کنترل قاعدگی های شدید چیست؟ قاعدگی شدید، یکی از رایج ترین علل خونریزی از رحم است. در قاعدگی های شدید، حجم خونریزی به حدی زیاد است که هر چند ساعت یکبار و به صورت متوالی، استفاده از پد نیاز می شود. سایر نشانه های قاعدگی شدید، عبارتند از: خونریزی های شدید شبانه لخته […]

read more »

درد های قبل از پریود

درد های قبل از پریود پیش از اینکه خونریزی دوران قاعدگی در هر ماه آغاز شود ممکن است درد هایی آغاز شود که خود نشانه ای برای واردشدن شما به دوره پریود است با اینکه  این علائم کوتاه مدت است  اما در برخی  موارد باعث رنج و ناراحتی خانم ها می شود که نوع و […]

read more »
Call Now Button