خال دستگاه تناسلی

خال دستگاه تناسلی دانه های رنگین که در پوست وجود دارند را خال می گویند ، در برخی از اشخاص خال ها بیشتر در نواحی بدن قرار دارند و در برخی دیگر بیشترین خال ها در صورت قرار دارند . یکی از عواملی که سبب افزایش خال ها می شود بالا رفتن سن می باشد […]

read more »
Call Now Button