تنبلی تخمدان

تنبلی تخمدان تنبلی تخمدان از جمله بیماری های مشهور در خانم ها می باشد که موجب بروز ناباروری و سایر مشکلات دیگر در زنان می شود. تنبلی تخمدان که ناباروری را به همراه دارد مشکلی است که تعداد زیادی از زنان از آن رنج میبرند. عمده ترین نشانه این بیماری، عادت ماهیانه دیر به دیر […]

read more »
Call Now Button