تزریق G point

تزریق G point  به منظور افزایش ارگاسم داخلی استفاده می شود. ارگاسم در خانم ها مولتی ارگان است، به این معنی که هیجانات، هورمون ها، عملکرد مغز و ناحیه ژنیتال همگی در ارگاسم بانوان موثر است.زمانی که ژل به ناحیه مورد نظر در عمل G point  تزریق می شود، در نتیجه حساسیت این ناحیه و […]

read more »
Call Now Button