تفاوت هودکتومی و جراحی کلیتوریس

تفاوت هودکتومی و جراحی کلیتوریس چیست؟ قسمت خارجی دستگاه تناسلی خانم ها با نام ولوو شناخته می شود که شامل لابیا، دهانه واژن، دهانه پیشابراه و کلیتوریس می باشد. لابیاها که چین های پوستی هستند از دهانه واژن تا کلیتوریس امتداد می یابند. کلیتوریس، مرکز اصلی لذت و میل جنسی در خانم هاست که از […]

read more »
Call Now Button