پیچ خوردگی تخمدان

این اختلال ،به معنای چرخش واژن می باشد و منجر به گرفتگی وریدی، شریانی و لنفاوی می شود. پیچ خوردگی، وضعیتی اورژانسی در زنان است و نیازبه جراحی فوری دارد تا از مرگ و نکروز بافت تخمدان، جلوگیری شود. پیچ خوردگی واژن در میان زنان جوان بین 15 تا 30 سال، و زنان قبل از […]

read more »
Call Now Button