ارتباط تنگی و خشکی واژن

 ارتباط تنگی و خشکی واژن؟ خیلی از بانوان که نزدیک به سن یاسگی هستند این نگرانی را دارند که بعد از عمل تنگی واژن خشکی واژن در آن ها شدت پیدا می کند، در پاسخ به این عزیزان می توان گفت عمل تنگی واژن باعث خشکی واژن نمی شود، در واقع خشکی واژن به دلیل […]

read more »
Call Now Button