بیماری های پوستی ناحیه تناسلی

بیماری های پوستی ناحیه تناسلی اگزما بیماری پوستی اگزما یک بیماری خود ایمنی است که در ناحیه تناسلی خود را به شکل راش های قرمزرنگ و خارش دار نشان می دهد. لیکن اسکلروز لیکن اسکلروز بیماری پوستی است که در ناحیه تناسلی در دوران یائسگی به شکل ضایعه های سفید یا قرمز رنگ و سفت […]

read more »
Call Now Button