بیماری های مقاربتی

درمان بیماری های مقاربتی زنان چیست؟ اگر بخواهیم تعریفی دقیق از بیماری های مقاربتی داشته باشیم در واقع به تمامی عفونت های آمیزشی که مسری هستند  و از طریق نزدیکی با شخص آلوده به این عفونت منتقل می شود،گفته می شود.در کشور ما هم این بیماری در بین زنان و مردان وجود دارد  و در […]

read more »
Call Now Button