بهترین روش بی حسی در لابیاپلاستی

بهترین روش بی حسی در لابیاپلاستی کدام است؟ خیلی از افراد به دلیل ترس از درد لابیاپلاستی حین عمل از انجام آن امتناع می کنند، در حالی که این یک اشتباه است، روش های مختلف بی حسی و بیهوشی وجود دارد که بنا بر شرایط فرد بهترین روش انتخاب می شود تا فرد دردی نداشته […]

read more »
Call Now Button