عمل مثانه

عوارض عمل مثانه چیست؟ آیا عمل مثانه به همه بانوان توصیه می شود؟ مثانه خانم ها به علل مختلف ممکن است دچار تغییرات شوند، عللی مثل سن، زایمان، تروما و ژنتیک همگی در  تغییر ظاهر دستگاه تناسلی و یا شل شدن عضلات پرینه موثر هستند. عمل های زیبایی زنان  متفاوتی برای جبران این تغییرات پیشنهاد […]

read more »
Call Now Button