درمان افتادگی احشای لگنی

درمان افتادگی احشای لگنی چیست؟ در صورتی که درمان شلی واژن و افتادگی احشای لگنی انجام نشود چه عوارضی دارد؟ منظور از واژینوپلاستی ترمیم کمپارتمان با قسمت خلفی واژن است، در حقیقت در قسمت فوقانی، مثانه و رحم قرار دارد و قسمت خلفی روی رکتوم و روده بزرگ را می پوشاند و مقعد را شامل […]

read more »
Call Now Button