درد عمل لابیاپلاستی

درد عمل لابیاپلاستی​ آیا درد عمل لابیاپلاستی قابل کنترل است؟  عمل لابیاپلاستی در حالت کلی جراحی مینور است، زیرا فشیا باز نمی شود، احتمال خونریزی بعد از جراحی بسیار پایین است، در صورتی که جراحی با تکنیک درست انجام شود احتمال خونریزی و هماتوم از بین می رود. می توان درد بعد از جراحی لابیاپلاستی […]

read more »
Call Now Button